گرفته شدن توسط پلیس راه

سودا
سلام.سه سال پیش من تو ماشین دوست پسرم بودم کنار جاده نگه داشته بودیم که رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی از اونجا رد میشد مارو دید و ازمون مدارک خواست.من کارت دانشجوییم رو دادم و دوست پسرم مدارک ماشین.کلی التماس و زاری کردیم گفت تا خانوادتون نیاد نمیدم.بمن گفت دانشجویی بیچاره ای برات پرونده درست نمیکنم.یکم تو دفترش خواهش کردیم بما گفت برید ولی مدارکتون تا ازدواج نکردید و یا خانوادتون نیومدن نمیدم.دوست پسرم بعد چند روز مدارکشو گرفت ولی کارت ماشینش رو نگه داشتن.که دوماه بعد موقع فروش ماشین المثنی گرفت.ولی من کارت دانشجوییم هنوزم همونجاست.درسم تموم شده ولی از ترس اینکه استعلام کنن و چیزی ثبت بشه مدرکمو نکرفتم.ممکنه الان برام پرونده درست کنن؟