ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

گرفتن حکم تخلیه

mehrzad

با سلام و احترام
اینجانب یک ملک ویلایی داشتم که در اختیار شخصی قرار داشته و شخص مورد نظر به عللی از کشور گریخته و خانه پلمپ شده است و اعلام شده خانه فقط با دستور قضایی رفع پلمپ می شود و در این زمان باتوجه به نیاز به سپری شدن زمان قرارداد و تامین 120 میلیون رهن چند ماهی زمان برده است و در این زمان بنگاه دار مربوطه به شورای حل اختلاف شکایت برده که از 120 میلیون نزد من 15 میلیون توسط ایشان داده شده و از مستاجر رسید دارد و درخواست این مبلغ را از دادگاه نموده است و قاضی مربوطه نیز حکم تامین خواسته بصورت مساوی برای من و مستاجر بصورت هر نفر 7.5 میلیون تومان نموده که من بعلت نیاز به حسابهای مالی مجبورا پرداخت نموده تا در قرار بعدی دادگاه از خود دفاع نمایم درحال حاضر این سوال رو دارم که با توجه به نیاز ملک مورد نظر در صورتیکه حکم تخلیه گرفته و 120 میلیون را به حساب دادگاه واریز نمایم آیا قاضی شورای حل اختلاف نسبت به مسترد نمودن 7.5 میلیون واریزی اقدام می نماید یا بایستی فعلا تا مشخص نمودن وضعیت حکم دادگاه حل اختلاف نسبت به گرفتن حکم تخلیه و واریز 120 میلیون صبر کنم و بعد از دادن حکم و درصورت تائید درخواست بنگاه دار نسبت به کسر از 120 میلیون اقدام و بقیه را به حساب دادگاه واریز نمایم و حکم تخلیه بگیرم لطفا راه های ممکن را اعلام و مرا راهنمایی کنید؟
mehrzad

با سلام و احترام
اینجانب یک ملک ویلایی داشتم که در اختیار شخصی قرار داشته و شخص مورد نظر به عللی از کشور گریخته و خانه پلمپ شده است و اعلام شده خانه فقط با دستور قضایی رفع پلمپ می شود و در این زمان باتوجه به نیاز به سپری شدن زمان قرارداد و تامین 120 میلیون رهن چند ماهی زمان برده است و در این زمان بنگاه دار مربوطه به شورای حل اختلاف شکایت برده که از 120 میلیون نزد من 15 میلیون توسط ایشان داده شده و از مستاجر رسید دارد و درخواست این مبلغ را از دادگاه نموده است و قاضی مربوطه نیز حکم تامین خواسته بصورت مساوی برای من و مستاجر بصورت هر نفر 7.5 میلیون تومان نموده که من بعلت نیاز به حسابهای مالی مجبورا پرداخت نموده تا در قرار بعدی دادگاه از خود دفاع نمایم درحال حاضر این سوال رو دارم که با توجه به نیاز ملک مورد نظر در صورتیکه حکم تخلیه گرفته و 120 میلیون را به حساب دادگاه واریز نمایم آیا قاضی شورای حل اختلاف نسبت به مسترد نمودن 7.5 میلیون واریزی اقدام می نماید یا بایستی فعلا تا مشخص نمودن وضعیت حکم دادگاه حل اختلاف نسبت به گرفتن حکم تخلیه و واریز 120 میلیون صبر کنم و بعد از دادن حکم و درصورت تائید درخواست بنگاه دار نسبت به کسر از 120 میلیون اقدام و بقیه را به حساب دادگاه واریز نمایم و حکم تخلیه بگیرم لطفا راه های ممکن را اعلام و مرا راهنمایی کنید؟