ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

حقوقی

مهدی
من یک متزل داشتم بنام خواهرم زدم بعد فوت باچه قراردادی میتونم مالکیت رابنام خودم انتقال بدم