ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

دعوا در کارگاه ساختمانی

یگانه
در یک کارگاه ساختمانی دعوا شده و وضعیت کارگاه مناسب نیس و نمیدانم تقصیر سرپرست کارگاه است یا کارگر ها باید چه کنم؟اگه کارگر مقصر باشه چه کنم؟اگه سرپرست؟