ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

ساختمان

ehsan

سلام و وقت به خیر
همسایه جدیدی به آپارتمان ما آمده است و قصد دارد قبل از ساکن شدن درب خانه خود را عوض کند
ساختمان ما ده طبقه است و در حالت عادی در هر طبقه دو خانوار زندگی می کنند و در های منازل
به سمت یکدیگر باز نمی شوند. اما در حالت جدید؛ با تغییراتی که همسایه جدید انجام می دهد
درب خانه ها رو به روی یکدیگر قرار می گیرد
آیا صلاحدید مدیر ساختمان و سایر همسایگان همسایه جدید چنین حقی مبنی بر جابه جایی درب
منزلش را دارد؟
خیلی ممنون