ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

نفقه اولاد مشترک بعد از طلاق توافق

کاظم حسین زاده

با سلام.
ممنون از سایت خوبتان.
من و همسرم 6 سال پیش ضمن طلاق توافقی از هم جدا شدیم.
در دفتر ثبت اسناد بطور رسمی توافقنامه ای را در خصوص حضانت و نفقه امضا نمودیم.
بر اساس این توافقنامه، حضانت و سرپرستی فرزندان را به زوجه سپردم. و در مقابل زوجه متعهد شده است که نفقه فرزندان را بپردازد و حق هیچگونه مطالبه نفقه از زوج را نداشته باشد.

اکنون پس از 6 سال، زوجه دادخواست مطالبه نفقه آتیه به شورای حل اختلاف ارائه نموده است و  این شورا با استناد به ماده 10 آیین دادرسی مدنی، زوجه را محق دانسته و زوج را موظف به پرداخت نفقه نموده است.

آیا این حکم صحیح است یا خیر. 
مرا راهنمایی کنید
با تشکر/ حسین زاده
کاظم حسین زاده

با سلام.
ممنون از سایت خوبتان.
من و همسرم 6 سال پیش ضمن طلاق توافقی از هم جدا شدیم.
در دفتر ثبت اسناد بطور رسمی توافقنامه ای را در خصوص حضانت و نفقه امضا نمودیم.
بر اساس این توافقنامه، حضانت و سرپرستی فرزندان را به زوجه سپردم. و در مقابل زوجه متعهد شده است که نفقه فرزندان را بپردازد و حق هیچگونه مطالبه نفقه از زوج را نداشته باشد.

اکنون پس از 6 سال، زوجه دادخواست مطالبه نفقه آتیه به شورای حل اختلاف ارائه نموده است و  این شورا با استناد به ماده 10 آیین دادرسی مدنی، زوجه را محق دانسته و من را موظف به پرداخت نفقه نموده است.

آیا این حکم صحیح است یا خیر. 
مرا راهنمایی کنید
با تشکر/ حسین زاده