ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

مطالبه وجه

سلام
در یکی از موسسات مالی اعتباری در داخل ایران حساب باز کردم و امروز جهت برداشت از حساب به شعبه مراجعه ولی از پرداخت وجه امتناع کردند. از جمله دلائل انها بلوکه شدن حسابشان توسط بانک مرکزی و ادغام انها با یکی دیگر از موسسات بیان شده است. سوالی که داشتم این بود چه اقدام حقوقی را میتوانیم علیه ان موسسه انجام دهیم و چقدر شانس پیروزی و رسیدن به اصل سرمایه وجود دارد؟ آیا بابت نپرداختن وجه میتوان ادعای خسارت کرد ؟ لازم به ذکر است حساب نزد موسسه، کوتاه مدت با قابلیت واریز و برداشت روزانه است.
با تشکر