ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

خسارت تاخیر پس از حکم اعسار

برات حمیدیان

با سلام واحترام وآرزوی قبولی طاعات وعبادات به استحضار می رسد . آیا به مهریه تقسیط شده پس از صدور اعسار باز هم سود ویا خسارت تاخیر مجدد تعلق می گیرد ؟ لطفا کمک م کنید که پرونده ای دارم .وقاضی محترم می گوید هرسال باید .پس از اعسار هم خسارت تاخیر ویا سود مبلغ باقی مانده را بپردازی . آن وقت اعسار چه می شود ؟