طلاق

با سلام بنده به مدت یک سال نامزد کردم با دخالت پدر مار عروس، و حوقهای که میزنن به من خسته شدم چطور می توانم ، با دادن کمترین مهریه خلاص شم