ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

ملکی

کیوان
2017-06-06 15:51 GMT+04:30 keyvann : با سلام و خدا قوت اینجانب یک واحد مسکن مهر در شهرکرد خریداری نمودم بعد از حدود سه سال اخیرا به وسیله اخطاریه از اجرای احکام کیفری به من اطلاع دادند منزلی که در آن ساکن هستی فروش مال غیر صورت گرفته و باید منزل را تخلیه کنی با مراجعه به اجرای احکام گفتند مطابق متن اخطاریه باید ظرف ده روز منزل را تخلیه نمایید که با زور نیروی انتظامی منزل را از من گرفتند و به شاکی پرونده دادند قابل ذکر است که شاکی ، شرکت سازنده را شکایت کرده و شرکت محکوم به دادن این واحد به شاکی شد . دراین پرونده مشخص شد شرکت سازنده ابتدا این واحد را به شخصی واگذار کرده بود اما آن شخص (شاکی) تمام و کمال پول شرکت را نداده ، شرکت هم بدون طی مراحل قانونی این واحد را به آقای رسول امیری واگذار نموده و رسول امیری هم این واحد را به من فروخته با این تفسیر اینجانب برای رسیدن به حق خود و دریافت پولم باید چه کاری انجام دهم ؟ داخواست من بهتر است با چه حالتی تهیه شود که زودتر به نتیجه برسم ؟ (دادخواست فروش مال غیر ، دادخواست فسخ معامله ، داخواست ابطال معامله .....به چه شکلی باشد بهتر است ) آیا شرکت را شکایت نمایم ؟ رسول امیری که به من فروخته را شاکی باشم ؟ خواهش می کنم راهی را به من نشان دهید خدا خیر دهد و دعاهایتان مستجاب