استفاده از یک کلمه

ماجد

سلام

شرکتی با نام (تجارت پایدار فجر) ثبت کرده ام ایا امکان دارد که فقط از نام پایدار استفاده کنم  و از نظر قانونی مشکلی ندارد؟