ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

استفاده از یک کلمه

ماجد

سلام

شرکتی با نام (تجارت پایدار فجر) ثبت کرده ام ایا امکان دارد که فقط از نام پایدار استفاده کنم  و از نظر قانونی مشکلی ندارد؟