کم کردن سن در شناسنامه

sima

با سلام

می خواستم مبلغ حق الوکاله را برای کم کردن سن در شناسنامه با توجه به راهکارهای موجود بدونم و همینطور پروسه زمانیش رو.

با تشکر