ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

نزاع همراه باایراد ضرب وجرح و فحاشی وتهدید

نازنین
Miss Sima: چندروز پیش با زن مغازه دار درمورد پسرش که باتوپ توی صورتم زده بود با ملایمت صحبت کردم وگفتم که چرا پسرت توکوچه ما میاد خونتون که اینجا نیست ولی زن مغازه دار شروع به فحاشی کرد وبامن کتک کاری کردومن رو ازمغازه با شدت به بیرون پرت کرد طوریکه باسربه زمین خوردم دست و گردن وپای من دچار ضرب وجرح شد وشروع به زدن فحاشیهای رکیک وفحشهای ناموسی زشت کرد مامور۱۱۰ هم اکمد وصورتجلسه کرد وهمه ادعای منو تایید کرد آثارجرح رو هم مشاهده کرد وازشاهدان عینی سوال کرد و حرفهای منوتایید کرد وصورتجلسه کرد فرداش گواهی پزشکی قانونی رو گرفتم و در دادسرا ادعای اعاده حیثیت کردم ودرکلانتری هم پرونده تشکیل دادم با سه نفر شاهد که همه ادعاهای منوتایید کردن و توی پروندش گذاشتن مجازات این شخص چیه وآیا این شخص در حالیکه روز نزاع هنگام صورتجلسه مامورپلیس هیچ ادعایی نداشت وصورتجلسه ای براش تنظیم نشد میتونه شکایت کنه .......ممنون وبا سپاس