ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

مرد خانواده

سلام خسته نباشبد.مردی که زورگو و بد دهن ،معتاد وبیش از حد دست بزن بر فرزند دارد.شکاک است و تهمت میزند.مادرم میخواد ازش جدا بشه ولی میترسه که من و نبینه...از امنیت جانیمون میترسه و ابرویی که داریم پدرم واقعا مثل دیونه هاست منم نمیخوامش ازش متنفرم ولی از ترس خودش وخانوادش مادرم جدا نمیشه حتی شناسنامه مادرمم قایم کرده نمیده.ما بابد چیکار کنیم؟