اطاله دادرسی

قاسمی
سلام شرکت صادق سازان فردوس در شیراز حدود 13 سال پیش از صدها نفر مبالغی باغ بر چهل میلیون تومان دریافت کرد تا آپارتمان تحویل دهد متاسفانه فراری شدند با شکایت افراد دستگیر شدند بیش از 2 سال است از سوی دادیار کیفر خواست صادر شده ولی دادرس از صدور رای امتناع می کند آیااین اطاله دادرسی نیست؟ آیا می شود در دادسرای انتظامی قظات شکایت کرد؟ برای شکایت حتما باید به تهران آمد یا از هر شهری می شود شکایت را ارسال نمود؟ با تشکر