ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

اطاله دادرسی

قاسمی
سلام شرکت صادق سازان فردوس در شیراز حدود 13 سال پیش از صدها نفر مبالغی باغ بر چهل میلیون تومان دریافت کرد تا آپارتمان تحویل دهد متاسفانه فراری شدند با شکایت افراد دستگیر شدند بیش از 2 سال است از سوی دادیار کیفر خواست صادر شده ولی دادرس از صدور رای امتناع می کند آیااین اطاله دادرسی نیست؟ آیا می شود در دادسرای انتظامی قظات شکایت کرد؟ برای شکایت حتما باید به تهران آمد یا از هر شهری می شود شکایت را ارسال نمود؟ با تشکر