تقسیم ماترک پدری

سجاد ویس نژاد
باسلام.ده سال از فوت پدرمان میگذرد و با توجه به درخواست های مکرر بنده مبنی بر تقسیم ماترک سایر وراث حاضر به تقسیم نیستند.تا اینکه حدودا دوهفته پیش دادخواست تقسیم ماترک تحویل دادگاه دادم.خواستم بدونم سرانجام این پرونده چی میشه و چه مدتی طول میکشه؟باتشکر