کشف مواد

Reza
باسلام مقدار۵۰ گرم شیشه ازداخل خانه برادم پیداکردند حکمش چیست