ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

تخلیه مستاجره

رضا شزیعتی

سلام.مستاجر دارم که در سال اول در آژانس قرارداد بستیم.در سال دوم پشت قرارداد توافق کردیم.در سال سوم گفت چند ماه بیشتر نمی ماند و از زیر قرارداد بستن شانه خالی کرد،من هم برای اینکه کار دوستانه بگذرد مبلغی توافق کردیم برای این چند ماه و  دیگر اصرار نکردم.شش ماه گذشته تا به حال اجاره داده ولی جان به سرم می کند از بس امروز و فردا می کند تا این ماه که 15 روز از آخر ماه گذشته و هنوز خبری از پرداخت نیست.در حال بررسی امکان پیگیری قانونی هستم تا ملک را تخلیه کنم.ودیعه هم زیاد نداده ،با اجاره فعلی 4 ماه و اگر کار دادگاه طول بکشد نمی دانم چه کنم.و در ضمن اجرت المثل مطابق قرارداد سال اول است که مبلغ زیادی نیست.حال سوال من این است. آیا می توانم به سرعت دستور تخلیه بگیرم؟ و ایام دادگاه بر اساس اجرت المثل حساب خواهد شد یا بر اساس مبلغ شفاهی سال سوم یا مبلغ توافق سال دوم؟