ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

دادگاه صالح برای رسیدگی کیفری

محمد

با سلام و احترام

چکی عهده بانک ملت شعبع ی تهران دریافت داشته ام و در شهر اصفهان به دلیل عدم کفایت موجودی برگشت کرده ام. آیا می توانم در دادسرای اصفهان پیگیری کیفری بنمایم و یا باید در تهران اقامه ی دعوا کنم؟

با سپاس