ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

اعاده دادرسی

رعنا
سلام برادرم سال ۹۳ فوت شد وصیت کرد تاکسیش رو که به اسم دوستش بود بفروشیم اقساط تاکسی رو بدیم و بقیش رو خرج مراسمش کنیم خانمش شکایت کرد و موفق شد باستناد شهود شاهدان که اقوامش بودن و فرمهای بیمه و مالیات ثابت کرد ماشین مال شوهرشه و حکم قطعی گرفت آیا این حکم درسته و آ یا ما میتونیم دوباره شکایت کنیم که مالک وکالت داده به اون یکی برادرم که ماشین رو به نام خودش یا هرکسی بزنه و سوال آخر آیا میتونه خسارت این سه سال با توجه به اینکه تاکسی به نام شخص دیگری بوده و به کسی دیگر فروخته از ما مطالبه کنه و دفاع ما چیه؟