اعاده دادرسی

رعنا
سلام برادرم سال ۹۳ فوت شد وصیت کرد تاکسیش رو که به اسم دوستش بود بفروشیم اقساط تاکسی رو بدیم و بقیش رو خرج مراسمش کنیم خانمش شکایت کرد و موفق شد باستناد شهود شاهدان که اقوامش بودن و فرمهای بیمه و مالیات ثابت کرد ماشین مال شوهرشه و حکم قطعی گرفت آیا این حکم درسته و آ یا ما میتونیم دوباره شکایت کنیم که مالک وکالت داده به اون یکی برادرم که ماشین رو به نام خودش یا هرکسی بزنه و سوال آخر آیا میتونه خسارت این سه سال با توجه به اینکه تاکسی به نام شخص دیگری بوده و به کسی دیگر فروخته از ما مطالبه کنه و دفاع ما چیه؟