ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

تخلیه مستاجر

سیدهومن موسائی
مدت6 سال ازقرارداد1ساله گذشته بتونه به مشکلات ارث وبسته شدن بنگاه هریال بدون اضافه کردن کرایه و ودیعه . امسال بعدازآوردن مستاجربازوبند نمیشود2ماهجریمه شدم تا2روزبلندنشودخسارت سنگینی باید بدم قبول وکالت لطفا