ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

سفته حسن ضمانت انجام کار

محمد صادق

 با سلام بنده در یک شرکت 3 سفته 5 میلیونی به عنوان حسن انجام کار نزد شرکت سپرده ام. در قرار داد شماره سفته و حسن انجام کار ذکر شده است اما بر روی سفته ها چیزی ننوشته ام.. فقط روی سفته ها امضا و اثر انگشت و پشت آن را نیز امضا کرده ام. الان قرار داد بنده با شرکت تمام شده است. ایا شرکت میتواند از این سفته ها سوء استفاده کند؟؟؟ ایا میتواند مبلغ بیش از چیزی که در سفته است از من درخواست کند؟؟؟مثلا به جای هر سفته 5 میلیونی 10 میلیون تومان طلب کند