سفته حسن ضمانت انجام کار

محمد صادق

 با سلام بنده در یک شرکت 3 سفته 5 میلیونی به عنوان حسن انجام کار نزد شرکت سپرده ام. در قرار داد شماره سفته و حسن انجام کار ذکر شده است اما بر روی سفته ها چیزی ننوشته ام.. فقط روی سفته ها امضا و اثر انگشت و پشت آن را نیز امضا کرده ام. الان قرار داد بنده با شرکت تمام شده است. ایا شرکت میتواند از این سفته ها سوء استفاده کند؟؟؟ ایا میتواند مبلغ بیش از چیزی که در سفته است از من درخواست کند؟؟؟مثلا به جای هر سفته 5 میلیونی 10 میلیون تومان طلب کند