سند تک برگی

سلام. زمینهای تعاونی 110 هکتاری که حدود 2500 نفر عضو داره. این زمینها سند مادر داره و به صورت مشاعی میباشد. گفته شده که اقدام کردن برای گرفتن سند تک برگی. آیا برای کل 110 هکتار میشه سند تک برگی صادر کرد یا اینگه ابتدا عملیات تفکیک انجام میشه و بعد سند تک برگی صادر میشه؟ این زمینها نمایند هقانونی داره که فقط اونا کارها رو پیش میبرن.