ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

تعریف مشخص در خصوص خیانت در امانت

بهادر

آیا مدارکی که بواسطه خسارت مالی در تصادف به زیان دیده داده می شود تا احقاق حق نماید، در صورت شکایت مقصر حکم خیانت در امانت دارد؟