ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

روند بررسی پرونده کیفری چک در دادگاه تجدیدنظر

مجید توحیدی

سلام .من در پرونده ایی به دلیل صدور چک بلا محل در دادکاه کیفری محکوم شدم،گیرنده چک شرخر بود و با تاریخ زدن چک امانت و اجیر کردن دو شاهددر دادگاه بدوی من را محکوم کرد با توجه به اینکه در حال حاضر درخواست تجدید نظر و کارشناسی تاریخ چکه صادره را داده ام و مبلغ چک دویست میلیون تومان میباشد ایا امکان دارد که دادگاه تجدید نظر بدون جلسه بررسی و احضار اینجانب رای قبلی را تایید نماید؟یا حتما من جهت حضوز در دادگاه و ارایه توضیحات احضار خواهم شد؟