ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

تهديد

عليرضا

با عرض سلام و خسته نباشيد و همچنين تبريك عيد سعيد فطر

اگر شخص مونثي كه مزاحمت تلفني ايجاد ميكند را تهديد به افشاي راز و اطلاعات هايش به شوهرش كه از آن اطلاعي ندارد بكنيم آيا جرم محسوب ميشود؟؟
به عنوان مثال به دليل مزاحمت هاي تلفني كه شخص ايجاد ميكند در جواب بگوييم: "اگر يك دفعه ديگر مزاحم بشي كاري ميكنم كه نه تنها اون شوهرت بلكه مرغاي آسمونم به حالت گريه كنن ، پس سرت فقط تو لاك خودت باشه" آيا جرم محسوب ميشود؟؟
با تشكر
عليرضا

با عرض سلام و خسته نباشيد و همچنين تبريك عيد سعيد فطر

اگر شخص مونثي كه مزاحمت تلفني ايجاد ميكند را تهديد به افشاي راز و اطلاعات هايش به شوهرش كه از آن اطلاعي ندارد آيا جرم محسوب ميشود؟؟
به عنوان مثال به دليل مزاحمت هاي تلفني كه شخص ايجاد ميكند در جواب بگوييم: "اگر يك دفعه ديگر مزاحم بشي كاري ميكنم كه نه تنها اون شوهرت بلكه مرغاي آسمونم به حالت گريه كنن ، پس سرت فقط تو لاك خودت باشه" آيا جرم محسوب ميشود؟؟
با تشكر