تصادف

محمدرضا
در سال ۹۴ در حین عبور از خیابان خودرویی بهم زد و مصدوم شدم،راننده فرار کرد و باامبولانس منتقل شدم،میخوام بدونم میتونم کاری کنم،برای گرفتن دیه