ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

وراثت

باسلام. پدرم در روستا قبل از فوتش دو قطعه زمین زراعی به نام من کرده است و آنرا قبل از فوتش چون بی سواد بود فقط اثر انگشت زده است و همچنین مهر شورای اسلامی روستا که رئیس شورا بود و الان آن رئیس شورا فوت کرده است به همرا 3نفر دیگر از اعضای شورای اسلامی روستا نوشتن یعنی گواهی دادن که مراتب فوق مورد تأیید شورای اسلامی روستا می باشد و من نیز آنرا امضا کرده ام و برادر بزرگترم نیز بعنوان شاهد آن برگه را امضا کرده است. یک برادر دیگرم هم یک قطعه از همین زمینهایی که من صاحبش هستم پدر مرحومم قبل از فوتش یکی را به اسم همین برادرم کرده است و فقط آنرا پدر مرحومم انگشت زده است و دو نفر زن(مادر و مادر ناتنی اش) آنرا بعنوان شاهد امضا کرده اند ولی شورا آنرا تأیید نکرده پس مهر و امضایی هم از طرف شورای اسلامی روستا در برکه اش نیست. در کل پدر مرحومم اول این دو قطعه زمین زراعی را به اسم بنده کرده و بعد از چند سال یکی از این دو قطعه زمین را که من مالکش هستم به برادر دیگرم فروخته است ، پس با این توضیحات و شرایط ماک اصلی من هستم یا برادر دیگرم؟ تکلیف چیست؟؟؟ لازم به ذکر است که در واقع پدرم یک زمین را دوبار فروخته است که اول به من فروخته بعد به برادرم. تکلیف چیست؟ کداممان وارث این دو قطعه زمین هستیم؟