در مورد ملک

اکبر محمدی

باسلام

من ملکی را ازشخصی خریدم متاسفانه با قیمت بالا بهم فروخته

چجوری میتونم پیگیری کنم

با تشکر
اکبر محمدی

باسلام

من ملکی را ازشخصی خریدم متاسفانه با قیمت بالا بهم فروخته

چجوری میتونم پیگیری کنم

با تشکر