ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

مهريه و طلاق

Mmm

سلام، همسرم چند بار بهم خيانت كرده ٢دفعه مچشو گرفتم،دفعه سوم وقتي خونه نبودم يكي و اورده ازش عكس و فيلم گرفته بود عكس و يه فيلم هم ازش دارم،از دختره فيلم گرفته صداي خودش هم تو فيلم هست، ولي بروش نياوردم، حق طلاق ندارم، ميخواستم ببينم با اين فيلمو عكس چتاش ميتونم طلاق بگيرم ازش؟ مهريه هم ٥٠٠ تا نيم سكه اس،نصف يه خونه ٦٠٠ متري به اسمشه ولي با خواهراش مشتركه، ٢دنگ از يه ملك ١٦٠ متري هم به اسمش هست ولي باباش يه جوري به اسمش زده كه تا وقتي زندس اجاره ملك و هيچكاري با ملك نتونن بكنن، نقدينگيش خيلي كمه،حقوقش ٢ميليون و خورده اي، مهريه مو بذارم اجرا بدون اقساط ميتونم ازش بگيرم؟