ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

دیه پا

محمد

سلام. من صاحب ساختمان هستم. دیروز یکی از کارگران پیمانکار بر اثر بی احتیاطی از ارتفاع سه متری که بدن حفاظ بوده، سقوط کرده و استخوان پا (پایین تر از لگن پا) شکسته است و احتمال جراحی و نصب پلاتین وجود دارد. در ضمن یک از دستهایش هم شکسته. بیمه ساختمانی من در تاریخ روز قبل از حادثه تمام شده بود که برای اقدام تمدید آن روز حادثه امورات انجام شد ولی چه سود که حادثه در همان روزی که بیمه نداشتم اتفاق افتاده است. دذر ضمن پیمانکار هم هیچ بیمه ای نداشته و کارگر فصلی را برای کار آورده بود که ایشان هم (مصدوم) هیچ بیمه ای ندارند. حال تکلیف من چیست؟ میزان دیه چقدر خواهد بود؟ چه اقداماتی را باید انجام دهم؟