ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

خرید ملک

Farhad
ساده ترین راه خریدسهم ارث ورثه درحالیکه ملک سندندارد وبصورت قولنامه ای بنام متوفی(پدر خانواده) میباشد. باسپاس فراوان