ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

مشاع

مهدی
منظور و مفهوم نصف مشاع از یک باب خانه چیست ؟