ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

کمک فوری

سید علی ابراهیمی
اینجانب سید علی ابراهیمی ریکنده به کد ملی 2162154927 ساکن شهرستان ساری در شعبه دوم دادیاری دادسرای ناحیه 31 تهران پرونده ای دارم که شاکی آن شرکت ایرانسل می باشد جهت اطلاع این شکایت طی دو مرحله در طول یکماه و هر دو شکایت با یک اتهام در دادسرای ناحیه 31 تهران انجام شده است نوع اتهام وارد شده به بنده { دسترسی غیرمجاز به داده های رایانه ای و مخابراتی } بوده است ولی با دو شماره پرونده جداگانه مطرح شده است دادگاه اول { اقدام کننده اول } با شماره پرونده 9409982178400747 در تاریخ 28 اردیبهشت 1395 در { شعبه 101 کیفری ساری } برگزار شد که حکم برائت برای اینجانب صادر شده است بدلیل اعتراض شرکت ایرانسل دادگاه تجدیدنظر با شماره پرونده 9409982178400747 در تاریخ 12 اسفند 1395 در { شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران } برگزار شد که مجددا حکم برائت برای اینجانب صادر شده است از آنجائیکه با وکیل خود صحبت کرده ام ایشان فرمودند طبق قانون برای یک نوع اتهام دو دادگاه تشکیل نمیشود و چون اقدام کننده اول پلیس فتای استان مازندران بوده است و دادگاه صالح در شهر ساری برگزار شده است و حکم قطعی برائت برای بنده صادر شده است پرونده دوم شما بصورت خودکار در دادسرای ناحیه 31 تهران مختومه خواهد شد بر همین اساس بنده برای آزاد سازی سند منزل با داشتن حکم برائت از دادگاه صالح به شعبه دوم دادیاری دادسرای ناحیه 31 تهران مراجعه کردم تا مدارک را در پرونده مختومه نشده با شماره 9409982179100677 قرار دهم و بتوانم نامه آزاد سازی سند را از قاضی این پرونده دریافت کنم بنده از سال 1384 تا الان بیماری اضطرابی پانیک دارم و حدود 12 سال که در حال مصرف داروهای آرامبخش هستم و روزانه دو وعده دارو مصرف میکنم و بخاطر اضطراب زیاد گاهی اوقات نمیتوانم صحبت کنم و از خودم دفاع کنم اوایل اردیبهشت 96 بود هنگامی که وارد اتاق قاضی شدم متاسفانه منشی دفتر شعبه دوم دادیاری دادسرای ناحیه 31 تهران { آقای جعفری } به اینجانب توهین کردند و به قاضی پرونده گفتند که ایشان " غشی و روانی " هستند و چندین دفعه در جمع افرادیکه در اتاق نشسته بودند با بنده با خشونت برخورد کرد و قاضی پرونده هم تحت تاثیر حرفهای منشی دفتر قرار گرفت و حتی فرصت چند کلمه صحبت کردن به اینجانب را نداد وقتی مدارک حکم برائت را داخل پرونده خودم گذاشتم از منشی دفتر { آقای جعفری } پرسیدم چقدر طول میکشد تا سند بنده آزاد شود با خشونت و تندی به بنده گفتند شما پرونده چاری دارید و سند به این راحتی آزاد نمیشود و از کجا معلوم که این حکم برائت جعلی نباشد بنده به ایشان گفتم چه باید بکنم؟ ایشان هم گفتند بصورت سیستمی تقاضای ارسال پرونده از ساری به تهران را میدهیم اما از آن روز بیشتر از 2 ماه گذشته است و مطمئن هستم که این شخص قصد اذیت کردن بنده را دارد و نمیخواهد پرونده اینجانب بسته شود حتی منشی دوم دفتر که چند ماه است که وارد این شعبه شده از برخورد بد ایشان با مردم ناراحت بودند الان چکار باید بکنم پرونده دوم بنده در تهران مختومه شود و بتوانم سند منزل را آزاد کنم با تشکر و سپاس فراوان سید علی ابراهیمی ریکنده تاریخ 16 تیر ماه 1396 شماره همراه : 09114443080 شماره همراه : 09114443090 شماره پرونده مختومه شده در شعبه 101 دادگاه کیفری شهر ساری 9409982178400747 شماره پرونده جاری در شعبه دوم دادیاری دادسرای ناحیه 31 تهران 9409982179100677