ممنوع الخروجی

ارش
با سلام اگر تاریخ ممنوع الخروجی به پایان برسد این تاریخ مجدد اتوماتیک وار از طرف دادسرا تمدید میشود یا حتما باید شاکی تقاضای تجدید ممنوع الخروجی بکند؟؟ با تشکر