کارخانه بوجاری برنج

محسن رضایی روشن
با سلام ، خلاصه بگم همسایمون یه کارخونه بوجاری برنج داره کنار خونمون احداث میکنه آیا ما میتونیم جلوشو بگیریم ؟اگه میشه راه حل شکایتمون از کجا باید شروع بشه؟


محسن رضایی روشن

با سلام ، خلاصه بگم همسایمون یه کارخونه بوجاری برنج داره کنار خونمون احداث میکنه آیا ما میتونیم جلوشو بگیریم ؟اگه میشه راه حل شکایتمون از کجا باید شروع بشه؟