ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

تحصیل مال

سید اسد
ایا کسیی که برا اولین بار فریب کسی متقلب در بازی تخته نرد قرار گرفت وبا ابزار بفرمان خود برای برد صد در صد در خفا به مفت بری فعالیت داداشته ومال باخته با ازدست دادن هوش که بوسیله نوشیدنی خواب اور بدنبال مال امانتی که باخته میرود و تکرار تحصیل مال میشود چیست ایا وکالت قبول میشود


سید اسد
تحصیل مال نا مشروع