ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

بررسی رای

adel

با سلام خدمت شما. ببخشید شاید سوال من یه کم طولانی باشه. من یه مغازه دارم که سال پیش شخصی با خانمش مراجعه کرده بود برای مرجوعی کالا که چون من قبول نکردم به بحث کشیده شد و مخاطب من با بهم ریختن مهم کسب من و با فحاشی زیاد از محل متواری شد که در حال فحاشی من با پلیس 110 تماس گرفتم و طرح شکایت کردم و بعد از 40 روز ادرس طرف رو پیدا کردیم ولی از اونجایی که ایشون از کارمندای دادگستری بود و روابط زیادی داشت علارغم استشهادیه محلی گزارش کلانتری ایشون تبرعه شد و بعد از 40 روز از اون اتفاق از من شکایت کرد که من و همسرم مورد ضرب شتم قرار گرفتم علارغم اینکه گزارش پزشکی قانونی معلوم بوده که با روابط گرفته شده و پزشکی قانونی ادعا کرده جرح سطحی در بدن مشاهده شده که مشخصه که خود زنیه وگرنه بعد از 40 روز کدوم جرح باقی میمونه و اینکه طرف استشهادیه جعلی اورده و قاضی هم که ظاهرا تحت تاثیر شغل ایشون قرار گرفته چشمش رو بر روی گواهی چهل روزه بسته و استشهادیه رو مورد قبول قرار داده و طرفین رو احضار نکرده و چشمش رو بروی گواهی کلانتری بسته و با اینکه من بارها گفتم که کدوم شخصیه که ناموسش کتک بخوره فرار کنه و بعد 40 روز یادش بیاد که باید شکایت کنه ولی بازم من محکوم به 2 میلیون تومان دیه شدم حالا از شما کمک میخوام که در تجدید نظر بتونم بی گناهیمو ثابت کنم میخواستم ببینم چه مواد قانونی است که این رای های قاضی رو مشخص کنه که روابطی و پارتی بازی بوده. با تشکر.
adel

با سلام خدمت شما. ببخشید شاید سوال من یه کم طولانی باشه. من یه مغازه دارم که سال پیش شخصی با خانمش مراجعه کرده بود برای مرجوعی کالا که چون من قبول نکردم به بحث کشیده شد و مخاطب من با بهم ریختن مهم کسب من و با فحاشی زیاد از محل متواری شد که در حال فحاشی من با پلیس 110 تماس گرفتم و طرح شکایت کردم و بعد از 40 روز ادرس طرف رو پیدا کردیم ولی از اونجایی که ایشون از کارمندای دادگستری بود و روابط زیادی داشت علارغم استشهادیه محلی گزارش کلانتری ایشون تبرعه شد و بعد از 40 روز از اون اتفاق از من شکایت کرد که من و همسرم مورد ضرب شتم قرار گرفتم علارغم اینکه گزارش پزشکی قانونی معلوم بوده که با روابط گرفته شده و پزشکی قانونی ادعا کرده جرح سطحی در بدن مشاهده شده که مشخصه که خود زنیه وگرنه بعد از 40 روز کدوم جرح باقی میمونه و اینکه طرف استشهادیه جعلی اورده و قاضی هم که ظاهرا تحت تاثیر شغل ایشون قرار گرفته چشمش رو بر روی گواهی چهل روزه بسته و استشهادیه رو مورد قبول قرار داده و طرفین رو احضار نکرده و چشمش رو بروی گواهی کلانتری بسته و با اینکه من بارها گفتم که کدوم شخصیه که ناموسش کتک بخوره فرار کنه و بعد 40 روز یادش بیاد که باید شکایت کنه ولی بازم من محکوم به 2 میلیون تومان دیه شدم حالا از شما کمک میخوام که در تجدید نظر بتونم بی گناهیمو ثابت کنم میخواستم ببینم چه مواد قانونی است که این رای های قاضی رو مشخص کنه که روابطی و پارتی بازی بوده. با تشکر.