اغفال دختر

سلام

حدود دو هفته هست كه پسري با خواهرزاده من دوست شده و باعث شده كه خواهر زاده من بهش علاقه مند بشه ، در حالي كه نه شغل مناسب داره ، سطح خانوادگي و فرهنگي همخواني نداره و نه تحصيلات ، سن خواهر زاده من هم ١٨ سالشه ، آيا ميشه از اون پسر شكايت كرد