طلاق غیابی

مونا

سلام من از سال 89 با همسرم اختلاف داشتم چند سالی سالهای دادگاه رفتمانمان به طول انجامید تا آن زمان محل سکونت مان کرج بود اما بدلایلی من مجبور به نقل مکان به شهر دیگری شدم،در آن شهر وکیلی اختیار کردم و طبق نظریه ایشان اقدام به طلاق غیابی کردم-با عنوان اینکه ایشان هم در آن شهر سکونت داشته و مرا رها کرده اند-از سال 93 جدا شدم ولی ظاهرا همسر سابقم هنوز طلاق نگرفته،ایشان از چه طریقی میتوانند طلاقشان را ثبت کنند و آیا بعد گذشت 3 سال دردسری برای من ایجاد میکند یا نه؟و امکان باطل کردن طلاق من حتی اگر من به دادگاهی مراجعه نکنم هست یا نه؟
مونا

سلام من از سال 89 با همسرم اختلاف داشتم چند سالی سالهای دادگاه رفتمانمان به طول انجامید تا آن زمان محل سکونت مان کرج بود اما بدلایلی من مجبور به نقل مکان به شهر دیگری شدم،در آن شهر وکیلی اختیار کردم و طبق نظریه ایشان اقدام به طلاق غیابی کردم-با عنوان اینکه ایشان هم در آن شهر سکونت داشته و مرا رها کرده اند-از سال 93 جدا شدم ولی ظاهرا همسر سابقم هنوز طلاق نگرفته،ایشان از چه طریقی میتوانند طلاقشان را ثبت کنند و آیا بعد گذشت 3 سال دردسری برای من ایجاد میکند یا نه؟و امکان باطل کردن طلاق من حتی اگر من به دادگاهی مراجعه نکنم هست یا نه؟