ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

اموال منوفی

هدایت هرمزی

سلام

چگونه می توان از اموال متوفی (پدرم) اطلاع پیدا کرد؟

آیا تعدادی از وراث می توانند بخشی از اموال را از بقیه وراث مخفی نگه دارند؟