ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

انحلال شرکت

هرگاه شرکت سهامی خاص نسبت به دارایی وبیمه و اشخاص دیگر بدهکار باشد و سهامداران جهت جلوگیری از افزایش بدهی تصمیم به انحلال شرکت بگیرند این سهامداران بغیر از نسبت سهام در شرکت به بدهکاران تعهد دیگری دارند؟.(سرمایه شرکت صد میلیون تومان می باشد)