ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

مسئله ارث

با سلام

مادر خانواده یکی از آشنایان فوت شده که چهار فرزند دارد ولی در شناسنامه ایشان اسم 5 فرزند ثبت شده که همگی فرزندان اذعان دارند نفر پنجم وجود خارجی ندارد. لازم به ذکر است که پدر قبلا فوت شده و در گواهی انحصار وراثت پدر همان 4 فرزند به همراه مادر ثبت شده است. در این صورت تکلیف اسم نفر پنجم در شناسنامه مادر چیست و از چه راه قانونی باید این مسئله حل شود؟

با تشکر
با سلام

مادر خانواده یکی از آشنایان فوت شده که چهار فرزند دارد ولی در شناسنامه ایشان اسم 5 فرزند ثبت شده که همگی فرزندان اذعان دارند نفر پنجم وجود خارجی ندارد. لازم به ذکر است که پدر قبلا فوت شده و در گواهی انحصار وراثت پدر همان 4 فرزند به همراه مادر ثبت شده است. در این صورت تکلیف اسم نفر پنجم در شناسنامه مادر چیست و از چه راه قانونی باید این مسئله حل شود؟

با تشکر