ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

فروش خانه موروثی و گواهی مالیات بر ارث

حسین

سلام.وقت شما بخير.
در سال گذشته يعني 95 پدر بنده فوت شد و ملکي از ايشان به جاي ماند. تمام کارهاي انحصار وراثت انجام شد و گواهي انحصار وراثت نيز گرفته شد. امسال ما وراث (سه فرزند و يک مادر) در نظر داريم که ملک رو بفروشيم. همه وراث راضي هستند و مشکلي از اين بابت وجود ندارد.
سوال بنده اين است که براي فروش خانه آيا نياز به گواهي ماليات بر ارث است؟ يعني اول ما بايد گواهي ماليات بر ارث را بگيريم بعد اقدام به فروش خانه کنيم يا اينکه در همان موقع فروش مي توان اين کار را انجام داد؟
سوال بعدي من اين است که ايا براي انتقال خانه به نام مثلا مادر (در صورت راضي بودن همه وراث) ايا باز هم گواهي ماليات بر ارث نياز است؟
دليل سوال من اين است که ايا ميتوان از طريق مورد دوم يعني انتقال ملک به نام يکي از وراث و بعد فروشش از طريق آن، نياز به گواهي ماليات بر ارث را از بين برد؟
ممنون و سپاس
حسین

سلام.وقت شما بخير.
در سال گذشته يعني 95 پدر بنده فوت شد و ملکي از ايشان به جاي ماند. تمام کارهاي انحصار وراثت انجام شد و گواهي انحصار وراثت نيز گرفته شد. امسال ما وراث (سه فرزند و يک مادر) در نظر داريم که ملک رو بفروشيم. همه وراث راضي هستند و مشکلي از اين بابت وجود ندارد.
سوال بنده اين است که براي فروش خانه آيا نياز به گواهي ماليات بر ارث است؟ يعني اول ما بايد گواهي ماليات بر ارث را بگيريم بعد اقدام به فروش خانه کنيم يا اينکه در همان موقع فروش مي توان اين کار را انجام داد؟
سوال بعدي من اين است که ايا براي انتقال خانه به نام مثلا مادر (در صورت راضي بودن همه وراث) ايا باز هم گواهي ماليات بر ارث نياز است؟
دليل سوال من اين است که ايا ميتوان از طريق مورد دوم يعني انتقال ملک به نام يکي از وراث و بعد فروشش از طريق آن، نياز به گواهي ماليات بر ارث را از بين برد؟
ممنون و سپاس