ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

قرار نامزد و حقوق زدج

رها
با سلام و دورد برادرم پارسال با دختری نامزد کردند و عقد دائم بینشان بسته شد .ما شیر بها و کادوها ی طلای فراوانی به دختر و خانواده اش دادیم.همه چیز خوب بود.ولی پدر دختر موبایل اش را از اون گر فته بود. برادرم به عنوان کادو برایش موبایل گرفت.کم کم رفتار دختر عوض شد .تا اینکه در ماه رمضان دختر به مدت سه روز در شب های قدر به خانه ما آمد.وهنگام باز گشت برادرم رو اجازه نداد اورا به خانه برساند.اما او دیگه بدیگه به خانه باز نگشت.وقتی خانواده دختر به ما اطلاع دادن که او باز نگشته.در حالیکه برادرم تمام بیمار ستان ها رو می گشت پدرش از یک فرد بخصوص که قبلا این خانوم بادوست بود .شکایت کرد و گفت دختر بارها تهدید به فراربا او کرده است.پدرو مادر دختر با او ارتباط داشتند.و به ما گفتن که دختر با پسر با خارج رفته است.اما بعدا معلوم شد دروغ گفته اند.این خانوم مخفی شده است.به علت فامیل و آشنا بودن ما از شکایت صرفنظر کردیم و خواستار پرداخت شیر بها وهدایا و طلا شدیم.انها شیر بها وهدایا راپس دادن.اما از پس دادن طلاها اجتناب کردند.به این دلیل که طلاها را این خانوم با خودش برده است.و مر بو ط آنها نمی شود. باتوجه با ارتباط و دروغ های فراوانشان با دختر شان ایا پدر شان نباید ان سهم طلاها را بدهدوحقوق برادرم شامل چه چیز هایی می شود باتشکر