ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

طلاق- فرجام خواهی؟

فاطمه

سلام وقت بخیر

اینجانب زوجه در خواست طلاق غیابی داده ام که رای را از دادگاه گرفته ام . طبق رای صادره 20 روز مهلت اعتراض در دادگاه و 20 روز در دادگاه تجدید نظر را زوج دارد با توجه به اینکه اطمینان دارم که زوج هیچ اعتراضی نکرده است.  آیا باز هم باید 20 روز دیگر جهت فرجام خواهی منتظر بمانم ? آیا در نرم افزار دادگاه محل اقامت من ثبت شده که طرف مقابلم درخواست در دادگاه تجدید نظر داده است یا خیر؟ چه را حلی پیشنهاد می کنید که این 20 روز سوم را منتظر نمانم؟

با سپاس