درباره چک

فاتح
سلام من حدود ۴۰ روز پیش یک ماشین فروختم ویک چک ۲۵ روزه گرفتم ولی هنوز پاس نشده چه جوری سریع به پولم میرسم