ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

درباره چک

فاتح
سلام من حدود ۴۰ روز پیش یک ماشین فروختم ویک چک ۲۵ روزه گرفتم ولی هنوز پاس نشده چه جوری سریع به پولم میرسم