ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

رفع اتهام با معرفی صاحب ملک

دهقان

با سلام و خسته نباشید اگر کسی بابت تخریب دیوار و قطع درخت علیه همسر صاحب ملک شکایت کند شکایت وارد است؟ با چه ماده ای میتوان از خود دفاع کرد؟ چون صاحب زمین قصد درست کردن راه برای زمینش بوده که مجاورین همسرش را مورد اتهام قرار داده اند. و قاضی هم در اظهار اولیه گفته ما دنبال مجرم هستیم نه صاحب ملک.چگونه رفع اتهام کنم با تشکر