بخشیدن مهریه

با سلام خسته نباشید. هفت سال است که ازدواج کرده ام میخوام مهریه ام رو به همسرم ببخشم مشکلم اینجاست که دفترخانه ها اجازه پدر رو میخواهند که پدر من راضی نمیشود.میخواستم بدونم که اگر من بروم و بگویم که همسرم تمام و کمال مهریه بنده رو پرداخت کرده است و من حقی ندارم .اینگونه درست است؟؟؟؟؟