ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

طلاق خلعی

nikpar
با سلام همسرم دادخواست طلاق خلعی داده است . چنانچه حتی با بخشش مهریه و حقوق دیگر از طرف همسرم ، من راضی به طلاق دادن نباشم. آیا دادگاه می تواند حکم طلاق صادر کند؟